Hlavnou aktivitou spoločnosti je výroba a obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.

Doplnkovou, i keď nezanedbateľnou súčasťou aktivít je poskytovanie poradenských a konzultačných služieb, organizácia opráv a modernizácia ponúkanej techniky, zabezpečovanie hotových projektov na kľúč, zabezpečovanie školení na každý ponúkaný druh techniky či organizácia streleckých skúšok techniky a munície.

Ponúkame

Detail techniky

Opravy

Realizujeme rôzne stupne opráv v zmysle technickej dokumentácie výrobkov. Opravy vykonávame podľa rozsahu a obťažnosti v priestoroch na to určených alebo priamo u zákazníka. Používame náhradné dielce prvotriednej kvality a využívame služby vysokokvalifikovaných odborníkov.

Nové technológie

Modernizácie

Zabezpečujeme modernizáciu rôznych výrobkov z nášho portfólia, ktorú realizujeme na základe špecifických potrieb zákazníka. Náš prístup sa vyznačuje individuálnosťou, vďaka čomu vieme vyhovieť väčšine požiadaviek našich zákazníkov.

Výcvik vojakov

Školenia & výcvik

Školenie a výcvik vykonávame pri dodaní výrobku, ale je možné objednať si tieto služby i samostatne. Vykonávame ich priamo u zákazníka alebo v špecializovaných priestoroch na území Slovenskej republiky.

Strelecké skúšky

Zabezpečujeme testovanie zbraní v certifikovaných priestoroch. Pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov testujeme zbrane rôznych typov. Vďaka profesionálnemu prístupu sa môžete spoľahnúť na to, že testovaná zbraň je bezpečná.

Náklad tovaru

S.M.S. Dubnica

Ponúkame komplexné služby

Obrátiť sa na nás môžete nielen pri zabezpečovaní výrobkov obranného priemyslu, ale tiež v prípade opráv. Zabezpečujeme tiež modernizáciu výrobkov z nášho portfólia na základe špecifík zákazníka.