Hermes Group

História

Stojíme na dobrých základoch

Spoločnosť S.M.S., spol. s r. o., bola založená bývalými pracovníkmi jednej z najvýznamnejších fabrík na výrobu delostreleckej munície a rakiet v bývalom Československu. Bohaté skúsenosti v oblasti importu a exportu výrobkov obranného priemyslu získané počas dlhých rokov praxe vo výrobnom závode zozbierané v rôznych krajinách celého sveta, znamenali vynikajúci základ a východiskovú pozíciu pre založenie vlastnej súkromnej spoločnosti HERMES, a. s., (r. 1991), po ktorej v roku 2004 prebrala S.M.S., spol. s r. o., všetky podnikateľské aktivity.

Rastieme ďalej

Činnosť spoločnosti S.M.S., spol. s r. o., je od založenia v roku 1994 zameraná najmä na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu. V tejto oblasti poskytujeme aj poradenské a konzultačné služby, zabezpečujeme opravy a modernizáciu ponúkanej techniky, hotové projekty na kľúč a školenia na každý ponúkaný druh špeciálnej techniky.

Súčasnosť

Zasadacia miestnosť
Logo SMS Dubnica

V súlade so zákonom

Spoločnosť je držiteľom povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle zákona č.  392/2011 Z. z. a vlastní potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa vydané Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky.

Povolenie

Certifikácia

V roku 2005 spoločnosť úspešne absolvovala proces certifikácie systému kvality podľa ISO a AQAP noriem. Certifikát ISO 9001 bol spoločnosti udelený v oblasti obchodovania a manipulácie s výrobkami obranného priemyslu.

ISO, AQAP

Naše benefity

S.M.S. Dubnica

Obchodujeme s výrobkami obranného priemyslu

Či už ide o predaj výrobkov obrannej techniky, poskytovanie školení, výcvikov, opráv a modernizáciu alebo zabezpečenie streleckých skúšok, konzultácie a hotové projekty na kľúč, kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť.